Подаръци за 8-ми МАРТ

Печелившите дами може да видите тук

 

От 25.02 до 06.03. всяка дама направила поръчка през сайта www.raffy.bg участва в томбола за три ваучера на стойност 50 лв., за следваща поръчка.
Условия за участие:
– Участието в играта е обвързано с онлайн покупка / поръчка на сайта www.raffy.bg
– В играта автоматично участва всяка дама с профил на www.raffy.bg, която направи 1 /една/ поръчка за минимум 14.99 лв или повече в периода 25.02. – 06.03.2022 г.
– В играта могат да участват дами, които са навършили 18 години.
– В играта нямат право да участват служители на Канела 2011 ООД и служители на свързани компании за целите на провеждане на настоящата кампания.
Награди:
– Три ваучера, под формата на промо код, за следваща поръчка през сайта www.raffy.bg
Определяне на пчечелившите:
– От всички участавали дами, ще бъдат изтеглени 3 /три/ печеливши дами.
– Печелившите ще бъдат изтеглени на 07.03.22г. и ще бъдат известени с имейл за спечелването на наградата, още същия ден.
– Печелившите участнички ще бъдат публикувани на сайта www.raffy.bg
– Организаторът на играта не носи отговорност за предоставени невалидни данни за контакт, невалиден имейл адрес и телефонен номер.
Валидност:
– Наградата / Ваучер за 50 лв./ ще може да се използва до 31.03.2022 година, за
еднократна поръчка през сайта www.raffy.bg
– Наградата е лична и не може да бъде заменяна в паричната й равностойност или преотстъпвана па трети лица.
Други:
– С участието си в играта участниците приемат общите условия публикувани на
сайта www.raffy.bg и настоящите условия за участие в играта.
– Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта.
– Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Р. България.