Оперативни програмиНаименование на оперативната програма: „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
 
Наименование на проекта: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки BG16RFOP002-2.095-0651

Бенефициент: „Канела 2011“ ООД
 
Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв.
европейско и  22 500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 28.01.2021г.
Край: 28.04.2021г.Наименование на оперативната програма: „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
 
Наименование на проекта: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични BG16RFOP002-2.095-0665

Бенефициент: „Какао 2020“ ООД
 
Обща стойност: 58 387.20 лв., от които 49 629,12 лв.
европейско и  8 758.08 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 28.01.2021г.
Край: 28.04.2021г.Наименование на оперативната програма: „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
 
Наименование на проекта: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични BG16RFOP002-2.095-0646

Бенефициент: „Шугър Джоб“ ЕООД
 
Обща стойност: 31 233 лв., от които 26 548,05 лв.
европейско и  4 684,95 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 27.01.2021г.
Край: 27.04.2021г.