Спечели SPA почивка

Печеливши от играта:

** SPA Почивката в Хотел Домейн Пещера печели Христо Савов
** SPA Почивката в Хотел Двореца Велинград печели Ванина Андонова

Спечелилите ще бъдат уведомени по имейл адреса, който са посочили при регистрацията си в сайта.

От 01. до 31.03.2022 г. всeки направил поръчка през сайта www.raffy.bg участва в томбола за SPA Почивки – по една в Хотел Домейн Пещера и Spa Хотел Двореца Велинград.
Условия за участие:
– Участието в играта е обвързано с онлайн покупка / поръчка на сайта www.raffy.bg
– В играта автоматично участва всеки потребител с профил на www.raffy.bg, който направи 1 /една/ поръчка над 50.00 лв /петдесет лева/ в периода 01.03. – 31.03.2022 г.
– В играта участват всички, които са навършили 18 години;
– В играта нямат право да участват служители на Канела 2011 ООД и служители на свързани компании за целите на провеждане на настоящата кампания.
Награди:
– SPA Почивка в Хотел Домейн Пещера, включва две нощувки със закуски и ползване на SPA центъра на хотела
SPA Почивка в Хотел Двореца Велинград, включва две нощувки със закуски
Определяне на печелившите:
– На 01.04.2022 г. ще бъдат теглени двама печеливши участници, по един за всяка от наградите
** SPA Почивката в Хотел Домейн Пещера ще трябва да се използва до 30.09.22г.
** SPA Почивката в Хотел Двореца Велинград ще трябва да се използва до 30.09.22г.
– Печелившите участници ще бъдат известени с имейл за спечелването на наградата, до седем работни дни.
– Печелившите ще бъдат публикувани на сайта www.raffy.bg
– Организаторът на играта не носи отговорност за предоставени невалидни данни за контакт, невалиден имейл адрес и телефонен номер
Валидност:
Наградата ще може да се използва за съответния описан по – горе период
Наградата не може да се използва по време на Национални празници, Великден и други официални празници, също и през месец Август 2022 година.
– Наградата е лична и не може да бъде заменяна в паричната й равностойност или преотстъпвана па трети лица
Други:
– С участието си в играта участниците приемат общите условия публикувани на сайта www.raffy.bg и настоящите условия за участие в играта.
– Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта.
– Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Р България.