Operational programs

eufunds

Проект и наименование на проекта: № BG16RFOP002-2.077-1313-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: КАНЕЛА 2011 ООД

Наименование на оперативната програма: „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

 

Наименование на проекта: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки BG16RFOP002-2.095-0651

Бенефициент: КАНЕЛА 2011 ООД

Начало: 28.01.2021г.
Край: 28.04.2021г.

 

Наименование на проекта: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки BG16RFOP002-2.095-0651

Бенефициент: КАНЕЛА 2011 ООД

Начало: 31.03.2021г.
Край: 30.06.2021г.

Финансиране на нашите партньори засегнати от въведените временни противоепидемични мерки:

Наименование на проекта: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки BG16RFOP002-2.095-0665

Бенефициент: КАКАО 2020 ООД

 

Наименование на проекта: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки BG16RFOP002-2.095-0646

Бенефициент: ШУГЪР ДЖОБ ЕООД