Ако сте закупили карта преди 31 декември, 2018 г., която все още не сте активирали на www.raffy.bg, трябва да го направите до 30 април, 2019 г. 
На 31 април всички неактивирани карти ще влязат в сила автоматично и ще са валидни до 31 декември, 2019 г. - дори и да са едногодишни.
Ако сте закупили едногодишна карта и все още не сте я активирали, ще важи за 1 година, ако я регистрирате до 30 април.